Časopis Patron

Archiv časopisu Patron

 

Aktuální vydání časopisu Patron

Spolkové periodikum, které vychází čtyřikrát za rok, je určeno především členům Spolku Patron. Mohou jej však získat i nečlenové. K dispozici je také v různých knihovnách a archivech. Časopis přináší nejen aktuality ze života spolku, ale také historické články, zajímavosti a výsledky bádání příznivců drobných památek Jizerských hor.

Možnosti získání časopisu Patron:

        • Vyplněním a odesláním přihlášky za člena Spolku Patron na poštovní adresu Spolku Patron a uhrazením ročního členského příspěvku ve výši 300 Kč na účet Spolku Patron.
        • Finanční podporou činnosti Spolku Patron (v případě zájmu pouze o časopis a nikoliv o členství) a to prostřednictvím darovací smlouvy na minimální částku 500 Kč. Jako poděkování za finanční příspěvek obdržíte aktuální ročník časopisu Patron.

 

 

 

KOMPLETNÍ ARCHIV ČASOPISU PATRON

 

Ročník 2020
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2019
Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2018 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2017 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2016 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2015 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2014 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2013 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2012 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2011 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2010 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2009 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2008 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2007 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2006 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2005 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2004 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2003 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2002 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2001 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 2000 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1999 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1998 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1997 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1996 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1995 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1994 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1993 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1992 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1991 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku
Ročník 1990 Číslo 1 Číslo 2 Číslo 3 Číslo 4 Obsah ročníku

MIMOŘÁDNÁ VYDÁNÍ

1995 a 1995 b 1996 a 1996 b 1997 a 1997 b
1998 a 1998 b 1999 a 1999 b 1999 c 2000 a
2000 b 2000 c 2007 2009 2010 2011