Časopis Patron

Časopis Patron je periodikum, které vychází čtyřikrát za rok a je určeno (nejen) členům spolku.

Možnosti získání časopisu vydávaného Spolkem Patron:

  1. Vyplnění a odeslání přihlášky za člena Spolku Patron na poštovní adresu Spolku Patron a uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 300 Kč na účet Spolku Patron.
  2. Finanční podpora činnosti Spolku Patron (v případě zájmu pouze o časopis a nikoliv o členství) a to prostřednictvím darovací smlouvy minimální částkou 500 Kč. Jako poděkování za finanční příspěvek obdržíte jeden ročník časopisu Patron.

V případě vydání jiných materiálů Vám budou poskytnuty informace o možnosti jejich získání na e-mailové nebo poštovní adrese Spolku.

Chcete-li si nechat zaslat CD s archivem časopisu, napište si žádost e-mailem nebo písemně na adresu Spolku Patron.

Můžete si stáhnout ukázková čísla

Přehled obsahu vydaných ročníků časopisu

Ročník 1 (1990) Ročník 11 (2000) Ročník 21 (2010)
Ročník 2 (1991) Ročník 12 (2001) Ročník 22 (2011)
Ročník 3 (1992) Ročník 13 (2002) Ročník 23 (2012)
Ročník 4 (1993) Ročník 14 (2003) Ročník 24 (2013)
Ročník 5 (1994) Ročník 15 (2004) Ročník 25 (2014)
Ročník 6 (1995) Ročník 16 (2005) Ročník 26 (2015)
Ročník 7 (1996) Ročník 17 (2006) Ročník 27 (2016)
Ročník 8 (1997) Ročník 18 (2007)
Ročník 9 (1998) Ročník 19 (2008)
Ročník 10 (1999) Ročník 20 (2009)