0

Hans Kudlich – osvoboditel sedláků

V první polovině dvacátých let minulého století se na mnoha místech německojazyčného pohraničí začaly objevovat nové pomníky Hanse Kudlicha. Řada jich byla zřízena již dříve, některé...