Časopis, ročník 2021

Název
Autor
Obsah
Číslo
Strana
Slovo redaktora Horáček Bohumil Úvodník 1 3
Kámen se neumí bránit Křůmal František Osud pomníku válečných obětí v Horním Polubném 1 4
Miloš Kirchner – fotograf a kamarád Holý Petr, Simm Otokar Odešel před 10 lety, pomníček má na Jizeře 1 17
Úpravy hřbitova v Dolní Oldříši Růžička Jiří Parta kamarádů se pustila do obnovy 1 20
Nejasný původ kříže na Záskalí Pelantová Martina Renovace památky a pátraní po její  minulosti 1 28
Milenecký kříž v Liberci-Radčicích Simon Jan Obnova kříže – památka dávné tragédie 1 36
Děje se nejen v Jizerských horách Redakce Oprava Zabitého mlád., 10 let od úmrtí M. Rabana 1 38
Kříže na vrcholu Ořešníku Redakce Osudy křížů na Ořešníku 1 40
Slovo redaktora Horáček Bohumil Úvodník 2 3
Obnova kamene Brzda je hotová Horáček Bohumil Historie a současnost památky, žehnání 2 4
Herkulova lázeň v Ruprechticích Mai Vojtěch Zaniklý cíl vycházek Liberečanů 2 12
Výroční členská schůze Spolku Patron – pozvánka Redakce Pozvánka do Jiřetína 2 16
Opustil nás Michael Ulbrich Bláha Zdeněk Vzpomínka na  člena spolku, kamaráda 2 17
Po stopách výpravy členů Spolku Patron. Bože, odpusť mému vrahovi Junker Ullrich, redakce Památka hajného Wilhelma Frey, Krkonoše 2 18
Památky Zlaté Olešnice Horáček Bohumil Zajímavosti ze Zlaté Olešnice 2 24
Spolkový výlet do Černous-Vsi Horáček Bohumil Výlet ke kostelu a faře ve Vsi 2 28
Jak v údolí Štolpichu mohlo být o křížek víc Jech Miroslav Vzpomínky na dávnou příhodu 2 30
Děje se nejen v Jizerských horách Redakce Jahnův pomník v JD, Obnova Geisslerova pomníčku 2 34
Adopce starých hrobů Horáček Bohumil Snaha o záchranu některých starých hrobů 2 36
Slovo redaktora Horáček Bohumil Úvodník 3 3
Oprava Geisslerova pomníčku Bednařík Libor Průběh opravy 3 4
Demolice chaty Smědava Horáček Bohumil Končí jedna éra Jizerských hor 3 8
Výroční členská schůze Spolku Patron proběhla Výbor Spolku Patron O průběhu úspěšné členské schůze 3 14
Lesník Frey má pamětní desku v Karpaczi Simm Otokar Nová pamětní deska pro lesníka W. Freye 3 16
Křížek v Loučné je opraven Matušková Marie, Makeľ Rudolf Obnova božích muk ve Višňové-Loučné 3 20
Křížová cesta na Trništi Rydlová Eva 25 let od obnovy významné památky 3 24
Pomníček Bernarda Schuberta v Andělce Kudela Radek, redakce Obnova dětského náhrobku u domu v Andělce 3 30
Děje se nejen v Jizerských horách Redakce Kaplička v D. Maxově, nový exponát v Jiřetíně 3 34
Podzim u Hojerova domu Horáček Bohumil Zamyšlení v horské samotě 3 36
Slovo redaktora Horáček Bohumil Úvodník 4 3
Zabitý mládenec se vrátil Simm Otokar Slavnostní chvíle u obnovené památky 4 4
Anton Neumann – zabitý mládenec z Hejnic Endler Herbert Z historie pomníčku 4 10
Výroční členská schůze Spolku Patron Výbor Spolku Patron Pozvánka do Jiřetína 4 16
Setkání v Českém světě Redakce Setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska 4 17
Návrat křížku na frýdlantský Větrov Matušková Marie, Makeľ Rudolf Renovace zaniklé památky 4 18
Hans Kudlich – osvoboditel sedláků Simm Otokar Kdo byl Hans Kudlich, jeho památky 4 20
Šlechtické náhrobky v kostele sv. Vavřince ve Vsi Horáček Bohumil Cenné historické náhrobky 4 28
Dva císařské kameny Simm Otokar Arnoltice a Ves – dva pamětní kameny F. J. I. 4 33
Děje se nejen v Jizerských horách Redakce Nálezy u Mlynářova kříže, oprava hraničníku 4 34
Kámen Hanse Preusslera na důstojném místě – Szklarska Poręba Simm Otokar Úprava okolí památky H. Preusslera 4 36