Činnost

Plán činnosti na rok 2017

•     Vydávání spolkového časopisu

     Opravy památek

       Wenzerich – hlavní akce roku 2017

       Lichteneckner

       Porsche

    Spolkové výlety – Hodkovice, Frýdlantsko, Polsko, ???

    Tvorba roll-up panelů nové výstavy

    Tvorba expozice spolku ve vile Schowanek

    Tvorba seznamu památek v oblasti zájmu spolku

    Tvorba popisu hlavních památek na webu